Anke de Heuvel en Marike Flameling zijn de praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) van deze praktijk. Zij nemen een gedeelte van de begeleiding van mensen met een lichamelijke chronische aandoening over van de huisarts en werken onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Regelmatig overleggen zij met de huisarts over de adviezen en behandelwijzen.

Binnen deze praktijk behoren de volgende activiteiten tot haar takenpakket:

  1. Diabeteszorg: het begeleiden en zorg dragen voor de patiëntengroep diabetes mellitus type II.
  2. Ouderenzorg: het begeleiden, adviseren en ondersteunen bij de doelgroep ouderen.
  3. Het opsporen en begeleiden van patiënten die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Door deze doelgroep goed in kaart te brengen en te begeleiden naar de juiste leefstijl worden de risico's op hart- en vaatziekten verminderd.
  4. Het begeleiden en advies geven bij patiënten die willen stoppen met roken.
  5. Astma/COPD zorg: het begeleiden van Astma/COPD patiënten, hieronder valt onder andere het uitvoeren van longfuncties en het geven van goede inhalatie-instructies.