Huisartsenpraktijk Galecop werkt systematisch aan het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Hiervoor heeft de praktijk in 2020 het keurmerk ontvangen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Huisartsenpraktijk Galecop voldoet daarmee aan alle eisen van verantwoorde zorg die het NHG heeft opgesteld. Voor deze accreditering is het medisch handelen, de praktijkvoering en organisatie doorgelicht. Met de informatie die dit heeft opgeleverd, worden plannen opgesteld om de kwaliteit verder te ontwikkelen.

Keurmerk NHG accredatie